Förordning (2006:1264) om inkomstbasbelopp för år 2007

SFS nr
2006:1264
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-11-23

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 45 900
kronor för år 2007.