Förordning (2006:1265) om balanstal för år 2007

SFS nr
2006:1265
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-11-23

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0044 för år
2007.