Förordning (2006:1430) om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

SFS nr
2006:1430
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-12-14

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,1
procent för år 2007.