Förordning (2006:200) om tillfälligt utlämnande av uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till Försäkringskassan

SFS nr
2006:200
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-03-30

För beräkning av pensionsgrundande belopp för föräldrar till
små barn för åren 1960-1998 enligt lagen (1998:675) om
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
och för åren 1999-2004 enligt lagen om inkomstgrundad
ålderspension får de uppgifter som behövs för sådan beräkning
lämnas ut från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till
Försäkringskassan på medium för automatiserad behandling.