Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

SFS nr
2006:25
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-02-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:258

1 § Denna förordning gäller teknisk drift av nationella
toppdomäner för Sverige på Internet samt tilldelning och
registrering av domännamn under dessa toppdomäner.

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om
nationella toppdomäner för Sverige på Internet skall fullgöras,

2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella
toppdomäner för Sverige på Internet, samt

3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 §
lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

4 § Post- och telestyrelsen får meddela de
verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan
och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner
för Sverige på Internet.

5 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om
den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av
adressering med användande av domännamnssystemet som avses i
14 § andra stycket lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för
Sverige på Internet. Förordning (2006:258).