Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar på ett tusen kronor

SFS nr
2006:30
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2006-01-20

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på ett tusen
kronor i den version som utges från och med den 15 mars 2006
skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Storlek

Sedeln är 160 mm lång och 82 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida

I sedelns högra del finns ett porträtt av Konung Gustav Vasa i
halvprofil med ansiktet vänt mot sedelns mitt. Hans namn och
regeringsår, GUSTAV VASA 1521-1560, är angivna längs motivets
högra kant. Till vänster och höger om porträttet finns en
översiktsbild över Stockholm på 1500-talet, utförd efter
Vädersolstavlan i Storkyrkan i Stockholm. Cirklarna som
beskriver vädersolsfenomenet är avbildade i konstgravyr till
vänster om porträttet.

En av cirkeldelarna direkt till vänster om porträttet är
försedd med mikrotext “SCRIPTURAM IN PROPRIA HABEANT LINGUA”.

Valörsiffran 1000 återfinns i sedelns övre vänstra hörn samt
nedre högra hörn.

Texten ETT TUSEN KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Ett
mönster till vänster på sedelns framsida bildar tillsammans med
ett motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen
1000 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild).

Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns under valörsiffran i övre
vänstra hörnet.

Huvudmotivet är tryckt i brun färg. Stockholms stad är tryckt i
rödbrun färg.

Det övriga trycket på sedelns mittparti är i brun och grå färg.

Sedelns nummer är angivet nedtill till vänster.

På sedelns vänstra sida finns en metalliserad folie (folieband)
som beroende på vinkel reflekterar valören 1000 eller ett
skepp.

Ett skepp finns avbildat på sedelns nedre kant till vänster om
porträttet.

Sedelns baksida

Valörsiffran 1000 återfinns i sedelns övre högra hörn samt
vänstra hörn.

Texten ETT TUSEN KRONOR återfinns längs sedelns nedre kant. Två
namnteckningar återfinns längs sedelns högra sida.

Huvudmotiv är utfört efter ett träsnitt ur Olaus Magnus’
historia om de nordiska folken från 1555, som beskriver hur
skörden bärgas och tröskas. Bakgrunden består av plogfåror och
böljande fält samt en sol med solstrålar, allt avbildat i
säkerhetsmönster. Den vänstra delen av avbildningen föreställer
en öppen lada med skördad säd.

Baksidan är tryckt i grön, brun och lila färg.

Ett halvtransparant stråk som skiftar färg från transparant
till guld finns inlagt på sedelns vänstra sida, vari valören
1000 samt en bild av en krona framträder.

Papper

Pappersfärgen är benvit och papperet är på sedelns vänstra sida
försett med ett vattenmärke föreställande Gustav Vasa i
halvprofil, med ansiktet vänt mot vänster. Valören 1000
återfinns också i vattenmärket.

I papperet är inlagt två lodrätt löpande säkerhetstrådar. Den
ena är helt inbäddad i papperet och framträder i genomfallande
ljus som en mörk linje med texten 1000 KRONOR. Den andra är en
bred fönstertråd som vid olika vinklar visar valören 1000 och
en krona som “rör sig” åt motsatt riktning beroende på hur man
vinklar sedeln mot ögat.