Förordning (2006:450) om skydd för störningskänslig forskning

SFS nr
2006:450
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-05-24

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning.

2 § När flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma
forskningsprojekt skall endast en forskningshuvudman ansöka om
skydd för störningskänslig forskning. Ansökan skall lämnas in
av den forskningshuvudman som är huvudansvarig för
forskningsprojektet.

3 § En ansökan om skydd för störningskänslig forskning skall
prövas av den länsstyrelse inom vars geografiska område
forskningen i huvudsak skall utföras.