Lag (2006:909) om skatt på flygresor

SFS nr
2006:909
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2006-06-08