Tillkännagivande (2007:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2007:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2006-12-29

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari-30 juni 2007 är 3,0 procent.