Förordning (2007:1022) om inkomstindex för år 2008

SFS nr
2007:1022
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 131,18 för år
2008.