Förordning (2007:1024) om balanstal för år 2008

SFS nr
2007:1024
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0149 för år
2008.