Förordning (2007:1305) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008

SFS nr
2007:1305
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2007-12-06

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån
till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa
andra utlänningar ska vara 4,55 procent för år 2008.