Förordning (2007:1308) om ränta på återbetalning för år 2008 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

SFS nr
2007:1308
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-12-13

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,1 procent
för år 2008.