Riksbankens föreskrifter (2007:138) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2007:138
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2007-02-02

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två
tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall
ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse
skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två
hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en
vikt på 12 gram och en diameter på 26 mm. Avvikelser från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan finns “forskarens öga” som studerar naturen via
ett förstoringsglas. Ögat är en detalj från A. Roslins porträtt
av Linné från 1775. I nedre kanten av bilden finns konstnärens
initialer, “AWJ”. Runt ögat löper texten “CAROLUS LINNÆUS 1707-
2007”.

På frånsidan finns en fjäril, som står för naturens sinnrika
detaljer, på ett rutmönster som symboliserar ordning och
systematik. Över bilden på fjärilen finns SVERIGE skrivet. Den
latinska texten “NATURÆ MORES DISCERE” löper längs myntets övre
ytterkant. I nedre delen av ytterkanten finns valören 2000 KR.
Till vänster på ytterkanten finns “E” som anger myntningsorten
och till höger finns “SI” som är initialerna för
riksbankschefens namn.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt på 27,03 gram
och en diameter på 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid en uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan finns ett porträtt i helfigur av Linné som baseras
på en samtida bild av J. E. Rehn 1774. Linné står omgiven av
den oansenliga men livskraftiga växten “linnaea borealis” som
är uppkallad efter Linné. I nedre kanten av bilden finns
konstnärens initialer, “AWJ”. Runt bilden löper texten “CAROLUS
LINNÆUS 1707-2007”.

På frånsidan finns en stiliserad bild av ståndare och
pistiller, som är hämtad ur Linnés “Systema Naturae” från 1736,
på ett rutmönster som symboliserar ordning och systematik.
Under bilden av ståndare och pistiller i rutmönstret finns
SVERIGE skrivet. Runt övre ytterkanten löper namnet på verket
“SYSTEMA NATURÆ”. I nedre delen av ytterkanten finns valören
200 KR. Till vänster på ytterkanten finns “E” som anger
myntningsorten och till höger finns “SI” som är initialerna för
riksbankschefens namn.

Randen skall vara slät.