Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

SFS nr
2007:1412
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2007-12-18

Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för
vad som följer av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), ske som förenklad fastighetstaxering.