Förordning (2007:148) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2007/08

SFS nr
2007:148
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-04-03

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 2007/08.

Varuslag Procentandel
av basmängden

Motorbensin 25

Fotogen 25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25

Övriga eldningsoljor 25