Tillkännagivande (2007:150) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

SFS nr
2007:150
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2007-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:298
Upphävd
2009-04-28

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan,
anslutna till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen
(SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen
är Island ansluten.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade
konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19,
1959:72) mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av
internationell natur är förutom Förenade kungariket följande
främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Cypern,
Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Jamaica, Kanada, Kenya, Lesotho,
Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea,
Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tonga samt Trinidad och
Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ
1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är
följande främmande stater och områden anslutna: Argentina,
Armenien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Danmark,
Egypten, Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Israel, Italien,
Japan, Kina (avser endast Macao), Kirgizistan, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Marocko,
Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Surinam, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern,
Uzbekistan, Vitryssland och Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska
bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande
stater anslutna: Belgien, Danmark, Förenade kungariket,
Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge,
Turkiet och Tyskland.

5. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade
konventionen (SÖ 1969:26 och 2000:34) om delgivning i utlandet
av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur är följande främmande stater anslutna: Albanien (från den
1 juli 2007), Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belgien, Botswana, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Grekland, Indien (från den 1 augusti 2007), Irland,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mexiko, Nederländerna,
Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Saint
Vincent och Grenadinerna, San Marino, Schweiz, Seychellerna,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sydkorea, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela och Vitryssland.

6. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1969:36 och 2000:40) angående upplysningar om
innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater
anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Costa
Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Mexiko,
Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern,
Vitryssland och Österrike.

7. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen
(SÖ 1975:34, 1980:28 och 2000:37) om bevisupptagning i utlandet
i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande
främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina,
Australien, Barbados, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Israel, Italien, Kina,
Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,
Schweiz, Seychellerna, Singapore, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Sri Lanka, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Venezuela och Vitryssland.

8. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade
europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4 och 2000:38) om
översändande av ansökningar om rättshjälp är följande främmande
stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket,
Georgien, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Spanien, Tjeckien,
Turkiet och Österrike.

9. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen
om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72 och 2000:39) är
följande främmande stater anslutna: Bosnien och Hercegovina,
Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Nederländerna, Polen,
Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Tjeckien och Vitryssland.