Förordning (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

SFS nr
2007:59
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-02-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:59
Upphävd
2014-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1609

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem för att
göra det möjligt att använda standardiserad utrustning i
fordonen, och

2. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen
(2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Förordning (2010:1609).

3 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 6 § lagen
(2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.
Förordning (2008:1171).