Förordning (2007:597) om kassaregister m.m.

SFS nr
2007:597
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1261
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1230

1 § Skatteverket får

– medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen
(2007:592) om kassaregister m.m., och

– meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk
kontroll och användning av kassaregister samt undantag från
skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m.
Förordning (2007:1230).

2 § Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 29 §
lagen (2007:592) om kassaregister m.m., skall en enhet inom
Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran
ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär
att ett föreläggande inte får förenas med vite.