Tillkännagivande (2007:679) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2007:679
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2007-06-29

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli-31 december 2007 är 3,5 procent.