Förordning (2007:699) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008

SFS nr
2007:699
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-08-30

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 41 000 kronor respektive 41 800 kronor för år
2008.