Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster

SFS nr
2007:701
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-08-30

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 23 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster.

2 § Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om
användningen av allmänna va-anläggningar.