Förordning (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
2007:703
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-09-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:173

Genomförande av sanktioner

1 § Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
ska tillämpas i fråga om Iran i enlighet med rådets beslut
2010/413/GUSP av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder
mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt
2007/140/GUSP. Förordning (2011:173).