Förordning (2007:737) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2008

SFS nr
2007:737
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2007-09-27

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2008 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2007 1,055

2008 1,061