Försäkringskassans föreskrifter (2007:768) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2007:768
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2007-10-26

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 procent från och med den
1 februari 2008.