Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

SFS nr
2007:826
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:286

Uppgifter

1 § Statens skaderegleringsnämnd har till uppgift att på
begäran av en myndighet under regeringen yttra sig i ärenden om
ersättning för personskada eller annan skada.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Nämnden ska bestå av högst fem ledamöter. En av ledamöterna
är ordförande och en är vice ordförande. Ledamöterna ska vara
jurister med erfarenhet som domare.

Nämnden är beslutför med tre ledamöter.

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Nämnden ska bestå av högst fem ledamöter. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Ledamöterna ska vara jurister med erfarenhet som domare.

Vice ordförande utses av regeringen för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför med tre ledamöter.
Förordning (2015:286).

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten.

Anställningar och uppdrag

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Hos nämnden finns sakkunniga med erfarenhet av
skaderegleringsarbete inom försäkringsverksamhet.

Sakkunniga i nämnden och vice ordförande utses av regeringen
för en bestämd tid.

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Hos nämnden finns sakkunniga med erfarenhet av
skaderegleringsarbete inom försäkringsverksamhet.

Sakkunniga hos nämnden utses av Kammarkollegiet för en
bestämd tid.

Ersättning till sakkunniga beslutas av regeringen.
Förordning (2015:286).

Tillämpligheten av vissa förordningar

6 § Förordningen (2006:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.