Tillkännagivande (2008:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2008:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2007-12-28

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari-30 juni 2008 är 4,0 procent.