Förordning (2008:1103) om överlastavgift

SFS nr
2008:1103
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-11-27

1 § Om inte något annat föreskrivs, ansvarar Transportstyrelsen
för frågor om överlastavgift.

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om inbetalning
av överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.