Förordning (2008:1281) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009

SFS nr
2008:1281
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2008-12-04

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån
till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa
andra utlänningar ska vara 5 procent för år 2009.