Förordning (2008:1314) om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

SFS nr
2008:1314
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-12-11

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,5 procent
för år 2009.