Förordning (2008:133) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2008/09

SFS nr
2008:133
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-04-10

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under
lagringsåret 2008/09.

Varuslag Procentandel av basmängden

Motorbensin 25

Fotogen 25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25

Övriga eldningsoljor 25