Förordning (2008:1354) om ränta på studielån för 2009

SFS nr
2008:1354
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-12-11

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) ska vara 2,5 procent för 2009.