Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

SFS nr
2008:1411
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:953

1 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

2 § Har upphävts genom förordning (2011:953).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:953).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:953).

5 § Har upphävts genom förordning (2011:953).

6 § Har upphävts genom förordning (2009:1371).

7 § Har upphävts genom förordning (2011:953).

Övergångsbestämmelser

2011:953

Regeringen föreskriver att 2-5 och 7 §§ förordningen
(2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
ska upphöra att gälla vid utgången av december 2011.
De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för avgifter
som är hänförliga till tiden före den 31 december 2011.