Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

SFS nr
2008:32
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2008-01-24
Författningen har upphävts genom
2010:53
Upphävd
2010-02-16

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster gäller följande
tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007, och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007, samt
kommissionens meddelande (2007/C 301/01) om motvärden till
tröskelvärdena i Europarlamentets och rådets direktiv
2004/17/EG och 2004/18/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

– 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första
stycket 1:

133 000 euro 1 233 901 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 §
första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

206 000 euro 1 911 155 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13
kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

5 150 000 euro 47 778 869 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

– 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

412 000 euro 3 822 309 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 150 000 euro 47 778 869 kronor