Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

SFS nr
2008:347
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-05-22

1 § I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl.

Med landsting avses i denna förordning även kommun som inte
ingår i ett landsting.

2 § Migrationsverket ska till berört landsting lämna uppgifter
om utlänningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl. och som har etablerat boende inom
landstinget eller som i annat fall vistas inom landstinget.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum,
adress, språk, ärendenummer hos Migrationsverket och, i
förekommande fall, familjemedlemmar.

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
hälsoundersökning för asylsökande m.fl.