Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

SFS nr
2008:748
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2008-09-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1100

Uppgifter

1 § Svenska institutet för europapolitiska studier ska

1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i
frågor om utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges
europapolitik,

2. göra analyser och underlag tillgängliga för regeringen och
övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och
självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning
av aktuella europapolitiska frågor,

3. delta i internationellt utbyte inom sitt
verksamhetsområde, och

4. tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska
unionen som en del av kompetensförsörjningen i offentlig
verksamhet. Förordning (2013:1005).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sju ledamöter. Förordning (2008:1422).

Anställningar och uppdrag

4 § Direktören är myndighetschef.

Avgifter

5 § Svenska institutet för europapolitiska studier får ta ut
avgifter upp till full kostnadstäckning för den verksamhet
som myndigheten bedriver enligt 1 § 4 och disponera
intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:1100).