Förordning (2008:753) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009

SFS nr
2008:753
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-09-04

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 42 800 kronor respektive 43 600 kronor för år
2009.