Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

SFS nr
2008:770
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1612

1 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2008:475) om kör- och vilotid vid internationell
järnvägstrafik. Förordning (2010:1612).

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om avgifter för tillsyn enligt lagen (2008:475) om kör- och
vilotid vid internationell järnvägstrafik och enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

2. för verkställighet av lagen. Förordning (2010:1612).