Förordning (2008:771) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2009

SFS nr
2008:771
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2008-09-11

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2009 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2008 1,060

2009 1,040