Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde

SFS nr
2008:789
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-09-25

1 § Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning
för ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring ska, om
arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det,
ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som ska
delta i ett domstolssammanträde genom ljudöverföring eller
ljud- och bildöverföring.