Försäkringskassans föreskrifter (2008:810) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2008:810
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2008-10-24

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag ska höjas med 4 procent från och med den
1 februari 2009.