Förordning (2008:853) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009

SFS nr
2008:853
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2008-11-06

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på
bränslen till följande belopp för år 2009.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp

Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31, Bensin som
2710 11 41, uppfyller
2710 11 45 krav för
eller
2710 11 49

a) miljöklass 1

– motorbensin 3 kr 8 öre 2 kr 44 öre 5 kr 52 öre
per liter per liter per liter
– alkylatbensin 1 kr 38 öre 2 kr 44 öre 3 kr 82 öre
per liter per liter per liter
b) miljöklass 2 3 kr 11 öre 2 kr 44 öre 5 kr 55 öre
per liter per liter per liter

2. 2710 11 31, Annan bensin 3 kr 84 öre 2 kr 44 öre 6 kr 28 öre
2710 11 51 än som avses per liter per liter per liter
eller under 1
2710 11 59

3. 2710 19 21, Eldningsolja,
2710 19 25, dieselbrännolja,
2710 19 41- fotogen, m.m.
2710 19 49 som
eller
2710 19 61-
2710 19 69

a) har försetts 797 kr per m³ 3 007 kr per m³ 3 804 kr per m³
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid
350°C,

b) inte har
försetts med
märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig

miljöklass 1 1 332 kr per m³ 3 007 kr per m³ 4 339 kr per

miljöklass 2 1 596 kr per m³ 3 007 kr per m³ 4 603 kr per

miljöklass 3 1 735 kr per m³ 3 007 kr per m³ 4 742 kr per

eller inte
tillhör någon
miljöklass

4. 2711 12 11- Gasol som
2711 19 00 används för

a) drift av 0 kr per 1 652 kr per 1 652 kr per
motordrivet 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
fordon,
fartyg eller
luftfartyg

b) annat 156 kr per 3 164 kr per 3 320 kr per
ändamål än 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
som avses
under a

5. 2711 11 00, Naturgas som
2711 21 00 används för

a) drift av 0 kr per 1 337 kr per 1 337 kr per
motordrivet 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³
fordon,
fartyg eller
luftfartyg

b) annat 258 kr per 2 252 kr per 2 510 kr per
ändamål än 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³
som avses
under a

6. 2701, 2702 Kol och koks 339 kr per 2 617 kr per 2 956 kr per
eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen
(1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i
hushållsavfall ska för år 2009 energiskatt betalas med 162
kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3
869 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi att energiskatten för år 2009 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 18,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap.
4 § lagen om skatt på energi, och

3. 28,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i övriga fall.