Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige

SFS nr
2008:860
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2008-08-29

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att ett mynt på en krona
med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden
1809 då Finland skiljdes från Sverige ska ges ut samt att
myntet ska ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Ett mynt med ett nominellt värde på en krona med
specialprägling ska ges ut.

2 § Myntet ska tillverkas i en legering av 75 % koppar och 25 %
nickel. Myntet ska ha en vikt av 7,00 gram och en diameter av
25,0 mm. Kanthöjden ska vara 1,88 mm.

3 § Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett
kilogram får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 %
från den vikt som mynten ska ha enligt 2 §.

4 § Myntet ska ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil, vänster
sida, omskriften “CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG” samt under
porträttet präglingsåret.

På frånsidan avbildas symboliskt havet som förbindelselänk
mellan Sverige och Finland. I övre kanten står citatet “DEN
UNDERBARA SAGAN OM ETT LAND PÅ ANDRA SIDAN HAFVET”, hämtat ur
Johan Ludvig Runebergs bok “Studentbesöket i Finland 1857”. I
undre kanten står “SVERIGE 1809 2009 FINLAND “,
riksbankschefens initialer (“SI”), första bokstaven i
utgivningsorten (“S”) samt formgivarens initialer (“AWJ”). I
underkantens mitt står valören “1 KR”.

Randen ska vara räfflad.