Förordning (2008:904) om inkomstindex för år 2009

SFS nr
2008:904
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-13

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 139,26 för år
2009.