Förordning (2008:905) om inkomstbasbelopp för år 2009

SFS nr
2008:905
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-13

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 50 900
kronor för år 2009.