Förordning (2008:906) om balanstal för år 2009

SFS nr
2008:906
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-13

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0026 för år
2009.