Förordning (2008:921) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009

SFS nr
2008:921
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2008-11-20

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen
(1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin
av cigaretter till 49 kronor per förpackning med 20 cigaretter.
Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse
fastställs till 1 krona och 27 öre per cigarett för år 2009.