Förordning (2009:1047) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Svenska kyrkan

SFS nr
2009:1047
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-11-05

1 § Uppgifter i folkbokföringsdatabasen som behövs för att
bedöma om en person var tillhörig Svenska kyrkan per den 1
juli 1991 får lämnas ut till Svenska kyrkan på medium för
automatiserad behandling.