Förordning (2009:1151) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2011 års taxering

SFS nr
2009:1151
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2009-11-19

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) den nedre skiktgränsen till 372 100 kronor och
den övre skiktgränsen till 532 700 kronor vid 2011 års
taxering.