Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

SFS nr
2009:1237
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1327

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om den
timkostnadsnorm som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken och
27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

2 § Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1
302 kr exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är
991 kr exklusive mervärdesskatt. Förordning (2014:1327).

3 § Domstolsverket ska före utgången av september månad varje
år ge in underlag till regeringen för beräkning av
nästkommande års timkostnadsnorm.